Gmina Stoczek

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym 
pokój nr 13, tel. 25 691 90 20 wew. 27  e-mail: rpo@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego


WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek strony

 

OPŁATY

Koszty:

  • wykonania dokumentacji podziałowej nieruchomości,
  • wykonania dokumentacji szacunkowej nieruchomości,
  • cena sprzedaży  nieruchomości  ustalona według  jej wartości,
  • sporządzenia aktu notarialnego.

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od 3 do 6 miesięcy  w zależności od charakteru sprawy oraz wymaganych dokumentów

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie  przysługuje

 

INNE INFORMACJE
Warunkiem sprzedaży nieruchomości jest zgodna wola stron: Wnioskodawcy i Gminy Stoczek

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Brak formularza – wniosek strony

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 37 ust. 2 i 3,  art. 67 ust. 1, 3 i 3a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.