Gmina Stoczek
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej.


WYMAGANE DOKUMENTY
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie uzupełniony akt.

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji - 39 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty wpływu wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Stoczku przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego składany osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej  lub drogą pocztową.

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709, 1978).

Pliki do pobrania:

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.pdf
Format: pdf, 177.14 kB