Gmina Stoczek

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki mieniem komunalnym 
pokój nr 13 , tel. 25 691 90 20 wew. 27 e-mail: rpo@stoczek.net.pl

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną - decyzja administracyjna


WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 • Dokumenty potwierdzające pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.
 • Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

 

OPŁATY
Za wydanie zezwolenia opłata skarbowa w wysokości – 82 zł

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

Od 1 miesiąca do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Stoczek

 

INNE INFORMACJE

Wykaz rasy psów uznawanych za agresywne:

 • amerykański pit bull terier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

 

FORMULARZ DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną  w pokoju nr 13

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego