Gmina Stoczek
Powróć do: Referat Finansowy

Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przez osoby prawne

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Referat Finansowy

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat  oraz  księgowości podatkowej
pokój nr 8  tel. 25 691 90 20 wew.30 email: podatki@stoczek.net.pl

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyjęcie i weryfikacja deklaracji lub korekty deklaracji, załącznika do deklaracji DN-1 w sprawie podatku od nieruchomości złożonej przez osoby prawne

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Podatek od nieruchomości

  • Deklaracja  DN -1
  • załącznik do deklaracji ZDN-1
  • załącznik do deklaracji ZDN-2

Podatek rolny

  • Deklaracja  DR -1
  • załącznik do deklaracji ZDR -1
  • załącznik do deklaracji ZDR-2

Podatek leśny

  • Deklaracja  DL -1
  • załącznik do deklaracji ZDL-1
  • załącznik do deklaracji ZDL-2

OPŁATY
Nieodpłatnie

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

 

INNE INFORMACJE
Złożenie deklaracji, korekty deklaracji  przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości).

 

FORMULARZ DO POBRANIA

DN-1 https://www.podatki.gov.pl/media/5026/dn1-01-23.pdf

ZDN-1 https://www.podatki.gov.pl/media/5030/zdn1-01-17.pdf

ZDN-2 https://www.podatki.gov.pl/media/5031/zdn2-01-13.pdf

DR-1 https://www.podatki.gov.pl/media/5027/dr1-01-18.pdf

ZDR-1 https://www.podatki.gov.pl/media/5032/zdr1-01-11.pdf

ZDR-2 https://www.podatki.gov.pl/media/5033/zdr2-01-07.pdf

DL-1 https://www.podatki.gov.pl/media/5045/dl1-01-13.pdf

ZDL-1 https://www.podatki.gov.pl/media/5044/zdl-1-01-11.pdf

ZDL-2 https://www.podatki.gov.pl/media/5050/zdl2-01-06.pdf

 

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j.)