Gmina Stoczek
Powróć do: Urząd Stanu Cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Stanu Cywilnego

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
pokój  nr 11,  tel. 25 691 90 20 wew. 24,  email: sok@stoczek.net.pl


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej.


WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie sprostowany błędny zapis.
  2. Upoważnienie do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku występowania z wnioskiem w czyimś imieniu

 

OPŁATY
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 39 zł
Opłatę dokonuje się w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Stoczku  nr 90 9236 0008 0130 0101 2000 0020

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni od daty wpływu wniosku (w przypadku skomplikowanych spraw – do 2 miesięcy)

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji wydanej przez Kierownika USC w Stoczku przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Stoczku  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

INNE INFORMACJE
W razie błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu - do sprostowania właściwa jest droga sądowa

 

PODSTAWA PRAWNA
art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709, 1978).

Pliki do pobrania:

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.pdf
Format: pdf, 179.51 kB